EUROPA Union Service a.s.

EUROPA Union Service a.s., създадено на 28 януари 2011 г., пое дейността на EUROPA Personal Service s.r.o. Тя е основана на 23.11.2005 г. като дъщерно дружество на Германската агенция за персонала. На 20.8.2008 г. това дружество беше закупено от чешкия собственик.

Задачата на новосъздаденото дружество е непрекъснато да подобрява и развива услугите в рамките на аутсорсинга на работна ръка, особено:

  • да се възползва от седемгодишния си опит в областта на човешките ресурси и да надгради успешното сътрудничество със съществуващата клиентела    
  • да отговори на нуждите на клиентите, като предложи нови форми на сътрудничество с човешките ресурси    
  • да се съсредоточи не само върху попълването на човешките ресурси, но и да предложи цялостна програма за сътрудничество в областта на човешките ресурси    
  • когато е необходимо, да поемете пълна отговорност за възлагането на нови служители на подизпълнители и за цялостното планиране на човешките ресурси.
Успехът на една компания зависи от хората, ние можем да ви помогнем да намерите правилните.
Партньори