OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

EUROPA Union Service a.s. cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i zainteresowania naszą firmą. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Zasadniczo można odwiedzać stronę internetową EUROPA Union Service a.s. bez konieczności podawania nam swoich danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy. Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik sam nam je przekaże, na przykład w ramach rejestracji lub ankiety.

Są one przechowywane w pliku dziennika podczas odwiedzania naszej witryny:

  • Adres IP,
  • nazwa strony internetowej, z której użytkownik nas odwiedza,
  • nazwa odwiedzanej witryny
  • ilość przesłanych danych,
  • identyfikacja przeglądarki internetowej użytkownika oraz
  • datę i godzinę wizyty

Ocena tych danych jest przeprowadzana wyłącznie w celach czysto statystycznych, abyśmy mogli zoptymalizować naszą stronę internetową. Te dane dziennika nie są nikomu przekazywane. Ponadto dane osobowe są przechowywane tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam dobrowolnie.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych oraz cel wiążący
Wszystkie dane osobowe podane w kontekście usług internetowych będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu utrzymania naszych własnych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie doradztwa i opieki nad naszymi klientami i potencjalnymi klientami.

E-mail / formularze kontaktowe
Jeśli użytkownik prześle nam wiadomość e-mail lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przechowywać i wykorzystywać jego dane osobowe wyłącznie w celu realizacji oferowanych usług i korespondencji z użytkownikiem. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik prześle nam informacje o sobie za pośrednictwem niezabezpieczonych wiadomości e-mail, osoby nieupoważnione mogą się o nich dowiedzieć, a nawet je sfałszować.

Łącza
Nasza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych innych dostawców, którzy nie są objęci niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli oferujemy łącza do innych witryn, staramy się zapewnić, że są one zgodne z naszymi wartościami. Nie możemy jednak w żaden sposób kontrolować treści i zgodności z oświadczeniem o ochronie prywatności danego dostawcy.

Bezpieczeństwo
Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zarządzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stale ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, potrzebujemy Twojej zgody.

Wysyłając swoje CV pocztą elektroniczną na adres e-mail spółki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez EUROPA Union Service a.s. (zwaną dalej "administratorem") Twoich danych osobowych zawartych w Twoim CV.

Zakres, cel i czas przetwarzania danych osobowych użytkownika
Administrator będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do celów procedury selekcji na stanowisko, którym użytkownik wyraził zainteresowanie, oraz wszelkich dalszych ofert pracy. Zgoda dotyczy przekazywania tych danych osobowych naszemu klientowi w ramach procesu selekcji. Administrator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe użytkownika w związku z powyższym celem przez okres 5 lat od daty przekazania tych danych. Dostęp do danych osobowych użytkownika będzie miał administrator, jego pracownicy oraz, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające będące stronami trzecimi, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia i których przetwarzanie spełnia wszystkie wymogi RODO oraz które w wystarczającym stopniu chronią prawa użytkownika i jego dane osobowe.

Prawa użytkownika związane z ochroną jego danych osobowych
Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie; zażądania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe użytkownika przetwarzamy; zażądania od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania jego danych osobowych; zażądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji lub sprostowania; zażądania od nas usunięcia swoich danych osobowych; oraz skontaktowania się z nami lub z organem ochrony danych, jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości co do przestrzegania przez nas obowiązków w zakresie przetwarzania danych. Dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: plzenateuropapersonal [emailtecka] cz.