Naše služby
Personální leasing

Personální leasing

Vyhledávání vhodných kandidátů

Vyhledávání vhodných kandidátů

Personální politika

Personální politika

Účetnictví a daňové poradenství

Účetnictví a daňové poradenství

Možnosti spolupráce

Společnost EUROPA Union Service a.s. působí na celém území ČR a zajišťuje profesionální služby v oblasti:

 • personálního leasingu
 • přímého vyhledávání vhodných kandidátů na požadované pozice
 • služeb spojených s personální politikou
 • služeb spojených s firemním účetnictvím, daňovým poradenstvím

Zakládáme si na dlouhodobých a korektních vztazích s našimi partnery. Těmi jsou například

 • LEGO Production, s.r.o., Kladno
 • Orifarm Supply s.r.o., Hostivice
 • LOXXESS Bor s.r.o., Bor u Tachova
 • NEXEN TIRE Europe s.r.o., Žatec
 • Müller-Technik CZ s.r.o., Tuchlovice
 • Cembrit a.s., Beroun
 • Amagasaki Pipe Czech s.r.o., Kožlany

Výběr zaměstnanců

Při hledání požadovaných pozic využíváme:

 • databáze vlastních náborových středisek v Plzni a Kladně
 • internetové servery a inzertní tiskoviny
 • smluvní spolupracovníky a firmy zaměřené na nábor zaměstnanců
 • dlouhodobou spolupráci s Úřady práce příslušných regionů

Výběr zaměstnanců ze zemí EU je prováděn na základě konkrétních požadavků klienta (např. dosažené vzdělání). Důraz je samozřejmě kladen na kvalifikovanost a spolehlivost potencionálních zaměstnanců stejně jako na morální a právní bezúhonnost. Dále u nich také ověřujeme platnost dokladů a jiných administrativních písemností včetně dokladů o zdravotním stavu.

S uchazečem je nejdříve veden prvotní telefonický (případně osobní) pohovor a vyplněn vstupní dotazník. Následně jsou vybraní zájemci pozvaní na osobní pohovor, který je podrobně zaměřen na osobní charakteristiku uchazeče, jeho pracovní minulost, délku předchozích pracovních poměrů, důvody odchodu z posledního zaměstnání, důvody evidence na Úřadu práce apod. Poslední částí výběru je zkouška z praktických dovedností (dle domluvy s uživatelem).

Povolení a certifikace

Společnost vlastní následující platné dokumenty:

 • povolení pro zaměstnávání osob ze států EU i mimo EU
 • povolení pro zaměstnávání osob v zemích EU i mimo EU
 • pojištění pro případ úpadku pracovní agentury s účinností od 31.3.2011
 • certifikace ISO 9001 a ISO 14001 platné od 2.5.2012

Jsme připraveni poskytnout Vám naše zaměstnance a vzájemnou spoluprací přispět ke splnění výrobních úkolů Vaší společnosti.